Опис модулів в МАК-GPS

Система «МАК-GPS» складається з таких модулів:

  Модуль "Домени"

Використовуючи новітні технології нами розроблено та впроваджено новий модуль «Домени», що є універсальним для всіх напрямків комплексу"МАК".


Функції модуля «Домени»:
 - вибір будь-якого домену за бажанням клієнта;
 - прив’язка вибраного домену до одного ресурсу;
 - прив'язка ресурсу до функціоналу комплексу "МАК".

В модулі «Домени» реалізовано можливості:
 - встановлення іконки веб-додатку в залежності від домену;
 - надання вільного доступу в залежності від домену;
 - налаштування користувачів з різними правами доступу;
 - налаштування сайту для дочірніх користувачів встановлюються такими як у батьківських.

Відтепер різні користувачі можуть мати різні: логотип, назву і copyright сайту, адресу для центрування карт веб-додатку.

                                                     Модуль "Моніторинг"

Модуль призначений для виводу оперативної інформації про місцезнаходження об'єктів моніторингу на карті. Для зручної навігації по об'єктах вони згруповані по групах та по власниках. Для кожного об'єкта на карті можна отримати інформацію про його серійний і державний номери, тип, групу, власника, тип пристрою а також швидкість, дату та час передачі даних. Крім цього даний модуль дозволяє вивести треки (історію руху) об'єктів на карті за будь-який вибраний період часу та відобразити їх у плеєрі.

В пункті панелі управління «Моніторинг» реалізовано групування об'єктів моніторингу по:
   -    власниках;
   -    типах,

На карті для об'єктів моніторингу реалізовано:
   -   виведення кількості об'єктів;
   -   відображення напрямків руху об'єктів за допомогою маркеру у вигляді стрілки (для об'єктів, які рухаються з ненульовою швидкістю);
   -   кнопка, яка дозволяє показати/приховати відображення маркерів напрямку руху.

На карті "Моніторинг" при кліку на маркер об'єкта у вікно InfoWindow міститься поле "Стан запалювання". Є два стани:
- увімкнено (виводиться зеленим кольором);
- вимкнено (виводиться червоним кольором).
Даний параметр залежить від підтримки даної функції трекером. Якщо трекер не має такого датчика або даний датчик не підключений, то дане поле не виводиться.

На карті "Моніторинг" при кліку на маркер об'єкта у вікно InfoWindow міститься  поле "Джерело живлення". Є два джерела живлення:
- акумулятор ТЗ (трекер живиться від акумуляторної батареї транспортного засобу);
- трекер (трекер живиться від власної вбудованої батареї).

Малюнок №1.
Зображення об'єктів моніторингу.

                                  Модуль "Інтелектуальні наряди"

 Модуль "Наряди" дозволяє призначити об'єкт для руху по певному маршруті та розкладі. Після створення наряду система буде відслідковувати дотримання об'єктом заданого маршруту та виконання графіку руху.

                                                     Модуль "Об'єкти і групи"

Цей модуль призначений для роботи з:

 • групами об’єктів:

   - створення/видалення групи об’єктів;
   - оновлення групи об’єктів;
   - редагування даних за допомогою редактора рядків (RowEditor);

 • власниками об'єктів:

   - створення/видалення власників об’єктів;
   - оновлення власників об’єктів;
   - редагування даних за допомогою редактора рядків (RowEditor);

 • об'єктами.
Малюнок №2. Ввід об'єктів моніторингу.

                                                 Модуль "Завдання і сповіщення"

Цей модуль дозволяє керувати завданнями для об'єктів, а також налаштовувати сповіщення, які надходять від об'єктів на різні події.

Реалізовано Grid-панель для створення, видалення, редагування, увімкнення та вимкнення сповіщень (пункт "Завдання і сповіщення" панелі управління). Для створення сповіщення необхідно натиснути кнопку "Додати". У вікні, що відкрилося міститься чотири вкладки:

- Основне;
- Параметри;
- Текст;
- Об'єкти.

На вкладці "Основне" потрібно задати назву, вибрати тип (в даній версії реалізований лише один тип - "Значення датчика") та вказати статус (увімкнено, вимкнено) сповіщення. Крім того можна ввести e-mail на який приходитимуть сповіщення, встановивши спочатку прапорець "Сповіщати по e-mail" (при цьому з'явиться текстове поле для вводу адреси електронної пошти'). На вкладці "Параметри" потрібно вибрати датчик і вказати його числове значення, на основі якого будуть приходити сповіщення. На вкладці "Текст" потрібно ввести текст сповіщення, відредагувавши значення по-замовчуванні, а також вибрати колір тексту, яким будуть виводитися сповіщення. У тексті можна використовувати спеціальні параметри які наведені в таблиці внизу вкладки. Замість цих параметрів будуть підставлятися відповідні значення при виводі сповіщення. На вкладці "Об'єкти" потрібно вибрати об'єкти для яких виводитиметься дане сповіщення. Можна вибрати декілька або всі об'єкти (верхній checkbox). Поля містять валідацію з метою перевірки на допустимі значення.

У Grid-панелі крім кнопки "Додати" є кнопки для видалення, увімкнення, вимкнення (вимкнені сповіщення не опрацьовуються) сповіщень та оновлення Grid-панелі.

1) Спосіб виводу сповіщень. Замість розрахунку на клієнті і виводу лише для поточного користувача, сповіщення розраховуються за допомогою демону на сервері і в базі даних зберігається їхня історія. Це дозволяє бачити сповіщення після оновлення сторінки браузера (раніше після оновлення сторінки браузера сповіщення очищались).

2) У нижній панелі "Сповіщення" реалізовано випадаючий список "Показувати". У ньому вибирається кількість останніх сповіщень, які виводимуться в даній панелі.

3) При виводі тексту сповіщень реалізовано підстановку усіх спеціальних параметрів які наведені в таблиці внизу вкладки “Текст” у вікні “Створення сповіщення”. Це такі параметри як:

- %object% - Ім'я об'єкта;
- %datetime% - Дата і час приходу сповіщення;
- %speed% - Швидкість об'єкта на момент виникнення сповіщення;
- %degree% - Значення кута напрямку руху об'єкта на момент виникнення сповіщення;
- %lat% - Значення географічної широти об'єкта на момент виникнення сповіщення;
- %lng% - Значення географічної довготи об'єкта на момент виникнення сповіщення;
- %sensor_name% - Назва датчика для якого виникає сповіщення;
- %sensor_value% - Значення датчика для якого виникає сповіщення.

Примітки: в даній версії ще не реалізована кнопка "Очистити" у нижній панелі. Для користувача має зберігатись id останнього видаленого сповіщення, щоб при оновленні панелі сповіщень більше не показувати видалені сповіщення. Крім того ще не реалізована відправка сповіщень на e-mail.

Особливості інтерфейсу Grid-панелі сповіщень:

1) Щоб створити сповіщення необхідно натиснути кнопку "Додати" і у вікні "Створення сповіщення", що з'явилося пройтися по всіх вкладках, перевірити і заповнити усі поля, оскільки в одному з них може бути не вказано значення, наприклад ім'я сповіщення або не вказані об'єкти і при натисненні на кнопку "ОК" вікно не закриється, оскільки спрацюють валідатори і виведеться помилка про недопустиме значення одного з полів.

2) Для редагування запису необхідно двічі клікнути мишкою по рядку із сповіщенням. Відкриєтсья вікно "Редагування сповіщення" в якому можна відредагувати параметри сповіщення.


Модуль "Водії"

Модуль дозволяє вводити, редагувати, видаляти та виводити інформацію про водіїв транспортних засобів (об'єктів моніторингу).

  Модуль "Користувачі"

Даний модуль призначений для роботи з користувачами. Дозволяє створювати, видаляти та редагувати інформацію про користувачів системи.

  Модуль "Звіти"

Модуль призначений для виводу звітної інформації про роботу об'єктів моніторингу за будь-який вибраний період часу. Звіти можна розраховувати як для одного так і для групи об'єктів. Для кожного звіту об'єкти згруповані для зручної навігації у вигляді дерева. Звіт «Поїздки» відображає інтервали руху об'єкта з вказанням місцеположення, часу та інших параметрів (швидкість, пробіг, та ін.). Звіт «Стоянки» призначений для виводу інформації про усі зупинки та стоянки об'єктів. При розрахунку даного звіту можна окрім періоду часу, за який розраховується звіт, а також вказати мінімальну тривалість стоянки.

Особливості звіту «Стоянки»:

 • вигляд:

   -    табличний;
   -    картографічний;

 • історія:

   -    стоянок;
   -    зупинок;

 • розрахунок:

   -    одного об’єкту;
   -    групи об’єктів;

 • тривалість стоянки/зупинки:

   -    оперативно;
   -    за період часу (вчора, тиждень, місяць…).

В табличному вигляді звіту виводиться:
   -    об'єкт;
   -    час початку стоянки;
   -    час кінця стоянки;
   -    тривалість;
   -    географічні координати;
   -    групування стоянок по об'єктах, з можливістю згортання/розгортання груп;
   -    кількість стоянок під кожною групою та загальна кількість стоянок;
   -    тривалість стоянок кожної групи та загальна тривалість стоянок;
   -    загальна кількість об'єктів, для яких здійснено розрахунок.

В картографічному вигляді звіту виводиться:
   -    маркери місця знаходження об’єкта;
   -    «сірі» іконки для неактивних об'єктів (об'єктів, від яких не надходило даних більше 5хв.);
   -    перемикачі (checkbox) для управління відображення моніторингу активних і/або неактивних об'єктів;
   -    на панелі інструментів кількість активних і неактивних об'єктів.

 • при кліку на маркері:

   -    трек;
   -    назва об’єкту;
   -    серійний номер;
   -    державний номер;
   -    тип об’єкту;
   -    група;
   -    власник;
   -    час початку стоянки;
   -    час кінця стоянки;
   -    тривалість.

Особливості звіту "Поїздки":

 •    вигляд:

   -    табличний;
   -    картографічний;

 •      історія:

   -    поїздок;

 •      розрахунок:

   -    одного об’єкту;
   -    групи об’єктів;

 •      тривалість поїздки/поїздок:

   -    оперативно;
   -    за період часу (вчора, тиждень, місяць…).

В табличному вигляді для об'єкта та групи об'єктів виводиться:
   -    інтервали руху;
   -    місцезнаходження;
   -    час початку руху;
   -    час кінця руху;
   -    тривалість;
   -    пробіг;
   -    середня та максимальна швидкості;
   -    кількість поїздок;
   -    загальна кількість об'єктів, для яких здійснено розрахунок.

В картографічному вигляді:
  -    при кліку в необхідному рядку в таблиці «Поїздки» відкривається карта, на якій відображається трек (червоною лінією - для вказаного відрізку шляху (поїздки), а зеленою лінією - увесь трек об'єкта за розрахунковий період);
  -    початок і кінець поїздки відображаються маркерами "А" і "B" відповідно;
  -    при кліку на меркер "А" або "B" відображається інформаційне вікно з даними про поїздку (об'єкт, початок, кінець, тривалість, пробіг, сер. і макс. швидкість поїздки а також координати даного маркеру).

Реалізовано розрахунок та вивід звіту "Датчики". Даний звіт відображає інформацію про стан датчиків трекера об'єкта в розрізі періоду доби. В даній версії реалізовано вивід інформації з двох датчиків:

- стан запалювання;
- тип джерела живлення;
- та інше.

Є два типа стану запалювання:
- вимкнене,
- увімкнене,
а два типи джерел живлення транспортного засобу:
- від акумуляторної батареї ТЗ;
- від внутрішньої батареї трекера.
Для звіту "Датчики" реалізовано табличне та картографічне представлення.

Даний звіт дозволяє отримувати оперативну інформація (за сьогодні) та за вибраний період часу.

Увага: даний звіт знаходиться в стадії розробки (картографічне представлення) та тестування.

В нижній панелі "Сповіщення / повідомлення" реалізовано вивід онлайн-сповіщень про зміну стану датчиків запалювання та джерела живлення. Сповіщення виводяться червоним та зеленим кольорами залежно від стану датчика.

Поточний формат сповіщення: Об'єкт - стан датчика [дата і час повідомлення]

Внизу панелі розміщуюється панель інструментів, яка дозволяє увімкнути/вимкнути відображення сповіщень, очистити панель, а також встановити кількість останніх сповіщень для показу в даній панелі.

Увага: в даній версії поки що реалізована лише кнопка "Очистити".

В наступних версіях для користувача буде реалізована можливість налаштовувати формат, текст та колір даних сповіщень.

Малюнок №3. Формування звітів поїздок.

  Модуль "Геозони і маршрути"

Даний модуль дозволяє створювати та редагувати геозони, маршрути, розклади (графіки руху) та наряди. Модуль "Геозони" дозволяє створювати та редагувати три типи геозон: круг, полігон та полілінія. Для кожної геозони окрім основних параметрів можна визначити список додаткових полів, які будуть виводитись на карті при наведенні курсору на геозону. Об'єкт рухається по маршруті (тобто відвідує контрольні точки, які в ньому вказані) згідно вказаного розкладу. Модуль "Маршрути" дозволяє створювати та редагувати інформацію про маршрути. Кожен маршрут може мати один або більше розкладів. Розклад (гарфік руху) являє собою прив'язаний до контрольних точок час їх відвідування. В системі існує чотири типи розкладів: впорядкований, впорядкований з пропусками, невпорядкований та невпорядкований з пропусками.

                                                          Модуль "Треки"

Модуль "Треки" дозволяє вивести історію руху (трек) об'єкта на карті за будь-який вибраний період часу та відтворити їх у плеєрі. При побудові треку окрім об'єкта можна вказати колір та товщину лінії треку. Параметр "Тільки точки" дозволяє вивести на карту лише точки треку. На карті одночасно можна вивести декілька треків. Плеєр треку дозволяє відтворити історію руху об'єкту. Плеєр містить такі параметри як швидкість відтворення, центрування карти, пропуск записів з нульовою швидкістю які дозволяють керувати відтворенням треку. Крім того, він містить кнопки для запуску та зупинки відтворення, а також переходу на попередній та наступний записи. В інформаційному вікні плеєра виводиться номер поточного запису, загальна кількість записів, час передачі даних та швидкість об'єкта.

Новини
26.11.2018
РІ-01: Пульт індикації для транспорту
Нами виготовлено пульт індикації для водіїв та машиністів локомотивів
Детальніше
28.07.2017
МАК: GSM зв`язок з водієм
Створено систему голосового зв`язку водій-диспетчер без порушень ПДР
Детальніше
28.07.2017
Ода "МАКу"
Володимир Ткаченко- як завжди з усмішкою, чарівно
Детальніше
Всі новини
"МАК" онлайн