Опис модулів МАК "Оплата проїзду"
Система МАК «Оплата проїзду» складається з таких модулів:

 Модуль «Оплата проїзду»

Система оплати проїзду  це наша новітня розробка, яка є програмно – апаратним комплексом і передбачає встановлення в громадському транспорті:

 • автокомп’ютера;
 • пульта водія;
 • валідатора ВКС-03 (по кількості дверей);
 • блока живлення;
 • бортового програмного забезпечення (ПЗ);
 • каналів зв’язку.

Автокомп’ютер збирає дані валідаторів і через канали GPRS передає їх в процесінговий центр. Центральний процесінговий сервер забезпечує проведення транзакцій від автокомп’ютера та точок продажу квитків (магазини, кіоски, термінали) до автоматизованих систем розрахунку з перевізниками. Процесінговий сервер представляє собою потужний, надійний і ефективний засіб для організації приймання платежів за весь спектр послуг перевезень. 

Задачі, які вирішує модуль:

 • Оплата всіх видів транспортних послуг:
- проїзду;
- парковки;
- реалізації платіжних документів;
- стоянки;
 • Забезпечення фінансової прозорості роботи ГТ;
 • Облік проїзду пільгової та інших категорій пасажирів;
 • Моніторинг пасажиропотоку;
 • Збільшення доходу від роботи ГТ;
 • Забезпечує фінансовий розрахунок між бюджетами міст і областей;
 • Забезпечує взаєморозрахунки між транспортними підприємствами.

Факт оплати проїзду підтверджується:

-  на купленому паперовому квитку пасажира термо друком:

 • дати;
 • часу;
 • маршрут;
 • бортового номеру ТЗ.

-  електронною безконтактною карткою:

 • записом в валідаторі транспортного засобу унікального номера картки;
 • записом в  картці номера транспортного засобу;
 • дати;
 • часу;
 • маршруту;
 • бортового номера ТЗ;
 • та інше.

Оплата проїзду відбувається квитками та смарт - картками придбаними в місцях розповсюдження (магазини, кіоски, термінали, водій ГТ). Пасажир вставляє квиток або смарт-картку в валідатор, де друкується або записується вся необхідна інформація що підтверджує факт оплати. Автокомп’ютер інтегрується з GPS моніторингом, що дозволить підраховувати кількість перевезених пасажирів як взагалі так і по категоріях.

Малюнок № 1. Виготовлення та реалізація карток.


Для роботи модуля створюється компанія – Оператор системи, який створює центр обробки даних (ЦОД). Разом із Оператором створюється Карт-центр який відповідає за:

 • випуск карток;
 • реалізація карток;
 • збір виручки;
 • взаєморозрахунки з перевізниками.

Громадський транспорт оснащується транспортними терміналами (валідаторами), по одному на двері, які реєструють поїздки по соціальних та транспортних картках та квитках. В валідаторах монтується компостер (датер) паперових білетів, для не частих проїздів пасажирів. На білетах друкується дата, час та № борта. В автотранспортних підприємствах (АТП) встановлюються точки Wi-Fi з роумінгом і під’єднанням до захищеного сервера БД. Інформація про оплату проїзду в ТЗ в реальному масштабі часу з місцем (координатами) валідації обробляється бортовим автокомп'ютером та надходить на сервер БД.
Для підтримки модуля «Оплата проїзду» Оператор створює службу по обслуговуванню і підтримці прикладного та системного програмного забезпечення, або орендує програмне  та технічне забезпечення. 

Малюнок №2. Обіг фінансів модуля «Оплата проїзду».


Програмне забезпечення модуля «Оплата проїзду» забезпечує обмін даними між локальними БД серверів їх оперативну обробку отримання звітно-аналітичних форм для аналізу діяльності транспортних підприємств. Програмне забезпечення реалізоване у вигляді окремих модулів, що мають доступ до спільної бази даних.

Модуль «Бортове обладнання»

Модуль "Бортове обладнання" призначений для введення, редагування та виведення даних про обладнання, що встановлюється на транспортні засоби, таке як валідатори та бортові комп'ютери.

Малюнок №3.  Функціональна схема бортового обладнання в громадському транспорті з системами:

- оплати проїзду;
- Пульта водія;
- GPS моніторингу;
- автоматичного оголошення зупинок;
- зовнішнього інформаційного пристрою (ЗІП) для людей з обмеженими можливостями;
- мультимедійним забезпеченням.

При розробці даної системи валідації проїзних квитків в першу чергу нами була реалізована задача по надійному захисту від використання підроблених квитків. Проблема підроблених квитків хвилює перевізників у всіх регіонах України. Так само актуальна проблема і автоматичного оперативного контролю за кількістю перевезених пасажирів для усунення зловживань персоналом.

Перехід на використання автоматичних електронних компостерів та зчитувачів з смарт – карток (валідаторів), з яких достатньо оперативно одержується інформація, можливий тільки у випадку коли система матиме  надійний захист від використання підроблених проїзних квитків. В той же час система захисту не повинна значно здорожчувати вартість самого квитка, а вартість самих валідаторів повинна бути не високою, щоб забезпечувати економічну доцільність їх використання. Також потрібно забезпечити надійність роботи самого валідатора та мінімізувати затрат на його обслуговування.

Для реалізації всіх вищевказаних умов нами розроблений валідатор проїздних квитків ВКС-03, який забезпечує:          

- надійність;
- тривалий ресурс роботи;
- мінімальне обслуговування.

Малюнок №4. Зображення валідатора ВКС-03  з RFID – зчитувачем  смарт – карток MIFARE. Виробник: підприємство «Візор».

В  ВКС-03 використано  механізму термодруку та застосовано захищений квиток, що забезпечує:

- валідатору, за допомогою спеціальних електронних датчиків, розрізняти до 8 (восьми) видів квитків (льготні, соціальні, студентські та інші);
-
відсутність витратних матеріалів;
-
8 (вісім) видів захисту від підробок при допомозі спеціального друку;
-
захист від підробок за допомогою спеціальної фарби, яка використовується при виготовленні грошових знаків;
-
легкий візуальний контроль;
-
низька ціна собівартості виготовлення квитка;
-
неможливість компосування підробленого квитка у валідаторі;
-
неможливість повторного використання квитка.

Квитки на термопапері без проблем можна виготовити на спеціальних  підприємствах в будь-якій кількості.

Характеристики квитка:
- термопапір 115 г./м.кв.;
- фарбованість 1+2 (1 спецфарба);
- нумерація на звороті (водоактивна спецфарба).

Малюнок №5. Таблиця призначена для вводу, редагування та виводу даних про обладнання, що встановлюється на транспортні засоби.

 

 Малюнок №6.  Автокомп’ютер МАК-20.


Малюнок №7.  Пульт водія – TFT дисплей 4.3 дюйма.


Малюнок №8.  Пульт водія - графічний OLED дисплей 128х64.

Модуль «Рухомий склад»

Модуль "Рухомий склад" призначений для введення, редагування та виведення даних про:

- транспортні засоби,
- парки,
- перевізників,
- власників,
- водіїв транспортних засобів,
а також про їхні взаємозв'язки. Також даний модуль дозволяє переглядати інформацію про особові рахунки власників транспортних засобів та перевізників та здійснювати операції переводу коштів.

Малюнок №9. Таблиця для для вводу, редагування та виводу даних про транспортні засоби.

Модуль «Транзакції»

Модуль "Транзакції" призначений для виведення в режимі онлайн інформації про транзакції оплати проїзду в табличному та картографічному вигляді. Транзакції можна переглядати в різних розділахах по:

- типах транспортних засобів,
- маршрутах,
- графіках,
- перевізниках,
- транспортних засобах.

Окрім самих транзакцій виводиться інформація про кількість та суму оплат для вибраної категорії транзакцій в розрізі способу оплати (квитки, смарт-картки, мобільна оплата).

Малюнок №10. Таблиця призначена для виведення в режимі "Online" інформації про транзакції оплати проїзду.

Модуль «Проїзні документи»

для проїзду в громадському транспорті з елементами захисту.

Модуль "Проїзні документи" призначений для роботи з інформацією про квитки та смарт-картки. Він дозволяє вводити, редагувати та виводити інформацію про квитки. Для смарт-карток крім цього доступні такі операції як:

- ініціалізація,
- блокування,
- розблокування,
- перегляд доступного балансу,
- історії операцій,
- історії транзакцій здійснених за участю смарт-карток.

Малюнок №11. Зображення захищеного квитка на термопапері для м. Луцька.

 

Малюнок №12. Зображення смарт – картки MIFARE.

              

Малюнок №13. Таблиця для вводу, редагування та виводу даних про проїзні документи.

Модуль «Тарифна політика»

Модуль "Тарифна політика" призначений для введення, редагування та виведення даних про тарифи. Також він дозволяє активовувати, деактивовувати та переглядати історію тарифів.

Малюнок №14. Таблиця для введення, редагування та виведення даних про тарифи.

  Модуль «Маршрути»

Модуль "Маршрути" призначений для введення, редагування та виведення даних про маршрути транспортних засобів та їхніх власників (перевізників). Також цей модуль дозволяє переглядати інфомацію про зупинки транспортних засобів у табличному та картографічному представленні.

Малюнок №15. Таблиця для введення, редагування та виведення даних про маршрути транспортних засобів.

Модуль «Користувачі»

Модуль "Користувачі" призначений для створення, редагування, блокування, розблокування та виведення даних про користувачів веб-додатку.

Малюнок №16. Таблиця для введення, редагування та виведення даних про користувачів системи.

Модуль «Звіти»

Модуль "Звіти" призначений для виведення звітів про кількість та суму оплат у табличному та графічному виглядах згруповану по тарифах та способу оплати. Звіти можна переглядати в різних розділах по:

- типах транспортних засобів,
- маршрутах,
- графіках,
- перевізниках,
- власниках,
- транспортних засобах,
- валідаторах.

Даний модуль дозволяє отримувати динамічну інформацію про поточні оплати, а також оплати за минулий день, тиждень місяць або вибраний період. При виводі інформації у вигляді діаграми можна переглядати як абсолютні (кількість, сума) так і відносні (відсотки) значення.

Малюнок №17. Таблиця, що містить звіт про оплати.

Модуль «Конструктор смарт-карток»- КСК

Модуль призначений для емісії смарт-карток та їх вводу, редагування та виводу даних про баланс.

Типи карток за групами користувачів:

 • Транспортна картка;
 • Студентська;
 • Шкільна;
 • Соціальна.

Типи карток за принципом роботи:

 • Mifare (всі види);
 • смарт-карти UkrCOS3.1;
 • мобільний телефон з інтерфейсом NFC.

Види карток за призначенням:

 • електронна соціальна картка;
 • багаторазово поповнювана картка;
 • на період часу;
 • на фіксовану кількість поїздок;
 • одноразові.

Розповсюдження та поповнення карток:

 • Каси продажу білетів;
 • Кіоски самообслуговування;
 • Будь-які торгові точки;
 • Інтернет.

Малюнок №18. Таблиця для вводу, редагування та виводу даних про смарт-картки.

Модуль «Підрахунок пасажирів»

Система підрахунку пасажирів базується на системі оплати проїзду і враховує інформацію про:

- місце з прив'язкою до зупинок;
- спосіб оплати;
- кількість пасажирів, що здійснили оплату за інтервал часу;
- загальну кількість пасажирів.

Малюнок №19. Зображення графіка завантаження автобусів в розрізі зупинок.

При проведенні контролю на маршруті контролером технологічною карткою (ТК) контролера блокується робота всіх валідаторів, пасажир пред'являє прокомпостований в валідаторі  квиток, мобільний пристрій з підтвердженням оплати або активовану смарт - картку. Контролер візуально визначає  справжність квитка та перевіряє друковану інформацію, дані про підтвердження оплати на мобільному пристрої, або на електронному пристрої контролера (ЕПК) перевіряє наявність активації в ТЗ пред’явленої смарт – карти.

Малюнок №20. Зображення тексту на дисплеї ВКС-03.


 Новини
26.11.2018
РІ-01: Пульт індикації для транспорту
Нами виготовлено пульт індикації для водіїв та машиністів локомотивів
Детальніше
28.07.2017
МАК: GSM зв`язок з водієм
Створено систему голосового зв`язку водій-диспетчер без порушень ПДР
Детальніше
28.07.2017
Ода "МАКу"
Володимир Ткаченко- як завжди з усмішкою, чарівно
Детальніше
Всі новини
"МАК" онлайн